Visie

Creëer overzicht in uw projecten met visuele communicatie

Van woord naar beeld

dWZO is op haar best op de overgang van woorden naar beelden. We helpen onze opdrachtgevers om een visie om te zetten naar een visualisatie, en zo de verandering in gang te zetten. Mensen onthouden slechts 10% van wat ze horen en 20 % van wat ze lezen. Maar ze onthouden maar liefst 80% van een boodschap als ze het zien of beleven.

Denkwerk + Maakwerk = 3

dWZO maakt niet zomaar een paar visuele communicatiemiddelen, het proces er naartoe is minstens zo belangrijk. Het doorgronden van de organisatie is de sleutel tot succes. Hiervoor gebruiken we verschillende routes, bijvoorbeeld een werkvloerverkenning of een visuele brainstorm.

Geef kleur aan transitie

Uit onderzoek blijkt dat er binnen een organisatie vaak verschillende projecten lopen die eigenlijk onder dezelfde paraplu vallen. Medewerkers hebben het gevoel dat er continue iets aan het veranderen is. Ze ervaren hierdoor meer werkdruk. Ze missen context en overzicht. Door een visuele herkenbare stijl te hanteren bij projectcommunicatie begrijpen ze beter hoe de projecten in elkaar grijpen en dat ze te samen hetzelfde doel dienen. Zo ondersteunt de visuele communicatie het draagvlak en betrokkenheid.

Het overzien

dWZO gelooft erin dat het visueel maken van een verhaal bijdraagt aan inzicht. Visualiseren helpt bij het creëren van draagvlak en handelingsperspectief. Daarom heeft dWZO zich toegelegd op het maken van communicatieve beelden. Dat helpt bij het overzicht.

Standaard maatwerk

Kennis is te vinden op de werkvloer. Daarom werkt dWZO in co-creatie met haar opdrachtgevers. De kennis halen we op en dient als basis voor de beeldstrategie. Zodoende sluiten de visuele communicatiemiddelen van dWZO naadloos aan bij de belevingswereld en behoeften van de doelgroep.

 

Van beleid naar realiteit

Als je wilt dat mensen abstracte concepten begrijpen en er naar handelen moet je het visueel maken.

Breng handelingsperspectief, voorbeelden en inspiratie in beeld. Visuele middelen zorgen voor zichtbaar resultaat en vormen een vertrekpunt voor dialoog.

Bekijk hier een paar voorbeelden

Meer weten?

Neem dan contact met ons op!