Identiteit en vormentaal

Provincie Zeeland | Tractaatweg (N62)

‘Improve to move!’

Omgevingscommunicatie

Sinds de aanleg van de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel is de verkeersstroom van de weg groter geworden. De Tractaatweg in Terneuzen is de verkeersslagader tussen Goes en Gent. In de vormentaal willen we de beweging van een verkeersstroom weergeven. Het logo van Tractaatweg BV is opgebouwd uit een groene en marine blauwe pijl-vorm. Hiermee wordt de mobiliteit van de weg benadrukt.

 

De verkeershinder zou een jaar duren. De wegwerkzaamheden zijn misschien lastig, maar als het eenmaal klaar is zal de mobiliteit en de veiligheid enorm verbeteren. Er moet eerst gewerkt worden aan verbetering om de mobiliteit te vergroten: improve to move, dus!

Grafisch ontwerp

De huisstijl van heeft een kenmerkende vormentaal van groene en marine blauwe elementen. Pijlvormen benadrukken de beweging, richting en mobiliteit. Omdat we gebruik maken van een toolkit is het eenvoudig om de vormgeving consequent door te voeren in allerlei communicatiemiddelen. Een toolkit wordt aangeleverd geschikt voor intern gebruik door uw communicatiemedewerker.

 

Verder mocht dWZO de voortgang van de werkzaamheden visualiseren in een infographic (plattegrond), periodieke nieuwsbrieven, bebording, brochures en communicatie rondom het mini-festival.

Klanten waar we ook trots op zijn

Gemeente Reimerswaal  |  Gemeente Schouwen-Duiveland |  Citymarketing Terneuzen

Gemeente Terneuzen  |  Gemeente Goes  |  Gemeente Vlissingen

CZW Bureau  |  NV Economische Impuls Zeeland  |  Provincie Zeeland

Smart Delta Recources  |  Duurzaam bouwloket Zeeland  |  Regiovisie Beschermd Wonen