Inclusieve samenleving

Als organisatie binnen het sociaal domein heeft u een belangrijke boodschap te vertellen aan een brede doelgroep. Een boodschap voor en over kwetsbare mensen in onze samenleving. Visuele communicatie zorgt ervoor dat deze boodschap aankomt, begrepen en omarmd wordt.

Wat is visuele communicatie?

Visuele communicatie is het communiceren met beelden. Denk aan illustraties, foto’s, video’s, animaties, infographics en praatplaten. Het is een bijzonder krachtige vorm van communicatie omdat het menselijk brein beelden makkelijker verwerkt en onthoudt dan tekst.

 

Visuele communicatie is bovendien grotendeels taal(niveau)-onafhankelijk, waardoor alle doelgroepen optimaal worden aangesproken. Dat maakt het ook zo ideaal in communicatie-uitdagingen rondom inclusieve samenleving.

Inclusieve samenleving & communicatie

Beleidsplannen, afspraken en procedures binnen het thema inclusieve samenleving zijn vaak omvangrijk, complex en vooral impactvol. U besteedt terecht veel energie, aandacht en tijd aan de voorbereiding en samenstelling ervan.

 

Het goed overbrengen ervan is vervolgens een flinke uitdaging. Uw boodschap draait immers om kwetsbare mensen waar u integer mee wilt omgaan en uw doelgroep is zeer divers, van deze kwetsbare mensen tot besluitvormers in de hoogste gremia.  Met visuele communicatie helpt dWZO u deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Bekijk project ››

Bekijk project ››

Bekijk project ››

Zullen we eens meedenken?

Neem contact op!

De kracht van visuele communicatie

Samenvattend
Visuele communicatie vat 20 pagina’s aan tekst in één infographic of in anderhalve minuut video samen.

 

Van complex naar overzichtelijk
Beelden maken bijzonder complexe structuren binnen uw project of beleid rondom inclusieve samenleving ineens heel helder en overzichtelijk.

 

Herkenning
Bij herhaling levert visuele communicatie snel herkenning op. Zeker bij langdurige projecten en doorlopende trajecten rondom inclusieve samenleving biedt dit meerwaarde.

 

Vermenselijking
Bij thema’s als inclusieve samenleving kan visuele communicatie een belangrijke rol spelen in de vermenselijking van de boodschap, bijvoorbeeld door de kwetsbare mensen zelf een podium te geven of een herkenbaar merkkarakter te creëren waarmee men zich kan identificeren.

 

Effectief discussiestuk
Meer dan een groot rapport, kan visuele communicatie dienen als overzichtelijk discussiestuk van waaruit alle aspecten van het vraagstuk aan bod komen.

In 3 stappen naar een visuele inclusieve samenleving

1. In gesprek over inhoud en doel
Samen gaan we in gesprek over uw project of beleidsplan rondom inclusieve samenleving. U weet er waarschijnlijk zoveel van dat het lastig is om de kern en de bijzaken te onderscheiden. Alles is immers belangrijk! Vertel ons er maar over. Wij luisteren en vragen door. Uiteindelijk halen we de ruis weg en komen we tot de kern. Samen bepalen we bovendien het doel en de doelgroep van uw boodschap. Wie en wat wilt u bereiken?

 

2. Werkvloerverkenning
Voordat we aan de slag gaan met het produceren van visuele communicatie, gaan we op onderzoek uit om alle invalshoeken van het verhaal/vraagstuk goed te belichten. We spreken met doelgroepen en stakeholders om het vraagstuk nog beter te leren kennen en de juiste aansluiting bij uw doelgroep te kunnen bepalen.

 

3. Keuze meest geschikte visuele communicatie
Zodra we alles helder in beeld hebben, bepalen we welke typen visuele communicatie het meest geschikt zijn om uw doel te behalen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met uw budget. Bij het thema inclusieve samenleving zijn vaak de volgende typen visuele communicatie uitermate geschikt:

 

Video

Uitleganimatie

Infographic / Praatplaat

Kracht van herhaling

We vestigden er al eerder de aandacht op en voegen nu ook de daad bij het woord: de kracht van herhaling is groot. Dit geldt zeker bij visuele communicatie rondom het thema inclusieve samenleving. Een complexe boodschap komt namelijk niet in één keer aan. Dat kost tijd bij de doelgroep.

 

Het is dan ook verstandig om uw boodschap over te brengen in een campagne, steeds met een eenduidig beeld. Dit zorgt voor herkenbaarheid en onderscheidend vermogen tussen al die andere lopende projecten en verzoeken. Het visuele beeld zorgt voor de paraplu waar alle deelboodschappen onder vallen.