Inclusieve samenleving

Organisaties binnen het sociaal domein hebben een belangrijke boodschap voor een brede doelgroep.

Maar misschien is een deel van de doelgroep onderdeel van een specifieke cultuur of is bijvoorbeeld minder sterk in taal?

Visualiseren van de boodschap lost dat probleem voor u op!

Communicatie over duurzame inzetbaarheid, Inclusieve samenleving

Iedereen doet mee

Door visuele communicatie kan iedereen meedoen, want beelden laten zien wat er wordt bedoeld. In illustraties, infographics en animaties kunnen we direct aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

 

Neem iedereen mee in uw verhaal, met een effectieve, visuele beeldtaal. dWZO helpt u graag uw verhaal in beeld te brengen.