Personeel & Arbeid

Communicatie met medewerkers over uw bedrijfsstrategie, fusie of personeelsplanning?

Dat werkt een stuk makkelijker met een plaatje.

Communicatie met personeel

Een goede communicatie met de werkvloer is een van de belangrijkste manieren om personeel te blijven boeien en aan je organisatie te binden.

 

Maar wat te doen met alle veranderingen die aan de lopende band op uw personeel afkomen?

In de eerste plaats heeft het MT een visie en een meerjarenstrategie.

Vanuit de overheid veranderen de wet- en regelgeving, strategische personeelsplanning of de fusie met een ander bedrijf (lees: bedrijfscultuur).

 

En tegelijkertijd wil een organisatie aan haar identiteit werken met het oog op een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt.

 

Dan is het niet vreemd dat ze door de bomen het bos niet meer zien.

Visueel communiceren met uw personeel?

Bekijk hier alvast een paar voorbeelden.

Beleving op de werkvloer

Klopt het beeld dat het MT heeft met de beleving van de werkvloer?

 

Door middel van een werkvloerverkenning brengen we de status van de organisatiecultuur in kaart. Wat vinden de medewerkers hoe de organisatie ervoor staat. Wat waarderen zij in de organisatie, misschien zijn er nog aandachtspunten?

 

Dit is belangrijke input om visuele campagnes te onderbouwen naar een gezonde organisatiecultuur.

Interne positionering

Door actief bezig te zijn met het reilen en zeilen van de werkvloer laat het MT zien dat ze het meent.

 

Het komt voor dat medewerkers zich niet bewust zijn van de kernwaarden van de organisatie. Allerlei projecten over duurzame inzetbaarheid of organisatieontwikkeling krijgen ze niet op het netvlies.

 

Laat deze projecten nu nét datgene zijn dat de organisatie onderscheidt van soortgelijke werkgevers op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid

Ambassadeurs in de arbeidsmarkt

Betrokken werknemers ontpoppen zich als ware ambassadeurs van de organisatie. Dat is een essentieel element in het creëren van een sterke identiteit.

 

Om je succesvol als aantrekkelijke werkgever te kunnen profileren, is het echter van belang dat er draagvlak is in alle lagen van de organisatie. Maak medewerkers bewust van hun rol als ambassadeur, stimuleer hen om hun verhaal te delen en betrek hen bij de uitingen die gedaan worden. Faciliteer medewerkers in hun rol als ambassadeurs.

Wilt u aan de slag met

Personeel & Arbeid?

 

Maak dan een afspraak.