Van beleid
naar realiteit

Van woord
naar beeld

dWZO: de Visuele Eenheid bij organisatieontwikkelingen, beleidsimplementatie, cultuur- of verandertrajecten.

Visuele eenheid

Portfolio

Beleidsimplementatie

Virtuele medewerker

dWZO gelooft in de kracht van visueel communiceren

dWZO gelooft dat visualiseren leidt tot betere communicatie. Visualisatie van vraagstukken zorgt ervoor dat informatie beter geordend kan worden. Het doet mensen zelf inzien dat er veranderd moet worden en geeft inzicht in processen. Creëer draagvlak door het in beeld brengen van concrete situaties en handelingsperspectief. Lees meer over de visuele eenheid ››

Van woord naar beeld

dWZO is op haar best op de overgang van woorden naar beelden. We helpen onze opdrachtgevers om een visie om te zetten naar een visualisatie, en zo de verandering in gang te zetten. Mensen onthouden slechts 10% van wat ze horen en 20 % van wat ze lezen. Maar ze onthouden maar liefst 80% van een boodschap als ze het zien of beleven.

 

Denkwerk + Maakwerk = 3

dWZO maakt niet zomaar een paar visuele communicatiemiddelen, het proces er naartoe is minstens zo belangrijk. Het doorgronden van de organisatie is de sleutel tot succes. Hiervoor gebruiken we verschillende routes, bijvoorbeeld een werkvloerverkenning of een visuele brainstorm.

 

Standaard maatwerk

Kennis is te vinden op de werkvloer. Daarom werkt dWZO in co-creatie met haar opdrachtgevers. De kennis halen we op en dient als basis voor de beeldstrategie. Zodoende sluiten de visuele communicatiemiddelen van dWZO naadloos aan bij de belevingswereld en behoeften van de doelgroep.

 

Van beleid naar realiteit

Als je wilt dat mensen abstracte concepten begrijpen en er naar handelen moet je het visueel maken.

Breng handelingsperspectief, voorbeelden en inspiratie in beeld. Visuele middelen zorgen voor zichtbaar resultaat en vormen een vertrekpunt voor dialoog.