Interne campagne

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

‘Hulp bij de implementatie van de nieuwe kernwaarden van de organisatie.’

Kernwaarden

Om de karakters en de eerste kernwaarden te communiceren hebben we besloten om een bijeenkomst te organiseren. Waar de directeur tekst en uitleg geeft. Om deze middag te introduceren hebben we een kick-off-poster gemaakt met de twee nieuwe ‘medewerkers’. Met de boodschap: ‘ontmoet twee nieuwe collega’s en kom naar de personeelsbijeenkomst’. Deze poster sloeg in als een bom, er was immers een personeelsstop op dat moment. Met een paar telefoontjes naar de directeur als gevolg. De aandacht was gewekt!

Met de posters worden de kernwaarden intern gecommuniceerd. In het eerste jaar is gekozen om de kernwaarde ‘Samenwerken’ naar voren te brengen en het tweede jaar is er gekozen voor de kernwaarde ‘Klantgericht werken’. De onderwerpen zijn organisch naar voren gekomen door de mindmaps uit de management sessies. Daaruit hebben we de meest actuele onderwerpen gekozen. Die hebben we uitgebeeld op de posters.

Merkkarakters

Er is bewust gekozen voor het werken met twee merkkarakters zodat ze een dialoog aan kunnen gaan. De karakters kunnen alle moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. We hebben voor de namen Sam en Wim gekozen. Er zit een kleine hint in, Sam van samenwerken en Wim van Woongoed.  Sam vind alles wel prima en Wim heeft overal een mening over. Zo ontstaat er een herkenbare situatie of discussie.

De karakters komen voort uit de vormentaal,  zo ontstond de illustratie-stijl.

Nieuwe website:

het is een proces!

In 2017 heeft Woongoed ZVL een nieuwe publiekswebsite gelanceerd. dWZO is gevraagd een strategisch plan te ontwikkelen zodat de website optimaal communiceert met de doelgroepen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Woongoed heeft een enorme hoeveelheid informatie die op een logische manier gestructureerd moet worden. Na onderzoek bij Woongoed (communicatie, ICT, stichting huurdersbelangen), de bestaande huurders en potentiële huurders hebben we een afgewogen navigatie- en communicatiestructuur voorgesteld.

Aansluitend heeft dWZO het front-end design voor de website ontwikkeld en daarna een lanceringscampagne ter promotie van de nieuwe website.

Naast de nieuwe website heeft dWZO ook het intranet ontwikkeld, verschillende jaarverslagen vormgegeven en het ondernemingsplan gevisualiseerd in een interactieve infographic.

Klanten waar we ook trots op zijn

Syndion Zorg  |  Stichting Tragel Zorg  |  NV Economische Impuls Zeeland

GGZ WNB  |  Regiovisie Beschermd Wonen  |  Eva Regelt!

ADRZ  |  Duurzaam Bouwloket