Animatie

EURES Scheldemond

‘Stimuleren van arbeidsmobiliteit.’

Grensarbeid

EURES Scheldemond werkt samen met UWV en VDAB om grensarbeid te bevorderen. We willen mensen erop attenderen dat werken over de grens geen gek idee is. Maar veel mensen weten niet hoe ze dat aan moeten pakken. Hoe zit het met verzekering of belasting? Dan is EURES er om je als werkzoekende te helpen.

Uitleganimatie

Met de bestaande karakters van EURES heeft dWZO een uitleganimatie gemaakt. De animatie is er vooral op gericht om mensen op het idee te brengen om ook eens over de grens te gaan kijken. De grens is soms dichterbij dan je denkt. Daarbij willen we de angst wegnemen dat grensarbeid ingewikkeld is. OK, de regels zijn anders in het buitenland, maar EURES helpt je met raad en daad.

De animatie is herkenbaar voor onze regio. We sluiten aan op reëele situaties zoals de visserij, haven en industrie. Ook werkgevers kunnen bij EURES terecht.

Klanten waar we ook trots op zijn

Dethon  |  Scalda |  Gemeente Vlissingen

CZW Bureau  |  NV Economische Impuls Zeeland  |  Provincie Zeeland

Smart Delta Recources  |  Duurzaam bouwloket Zeeland