Personeelsmagazine

Syndus Group

‘Communicatie met medewerkers op het juiste niveau’

Een personeelshandboek… maar dan anders

In de meeste bedrijven is er wel een handboek waarin staat wat er van de medewerkers verwacht wordt. Meestal is dit handboek een formeel document wat niet aanspreekt en weinig aansluit bij de beleving van de medewerkers. De jonge HR-afdeling van Syndus Group bedacht: ‘Dat kan anders!’

Inspiratiemateriaal

Samen herschreven we het personeelshandboek tot een toegankelijk document voor intranet én maakten we een personeelsglossy met de meest relevante informatie die je als medewerker bij de hand wilt hebben. De eerder ontwikkelde merkkarakters nemen de medewerker bij de hand mee door de rechten en plichten die je hebt. Op een inspirerende en toegankelijke manier.

Klanten waar we ook trots op zijn

Zorgstroom  |  Gemeente Terneuzen  |  Politie Zeeland West-Brabant

Provincie Zeeland  |  Scalda  |  Gemeente Middelburg