Beleidsimplementatie

Gemeente Reimerswaal Afdeling Gemeentewerken

‘Praatplaat over interne organisatieontwikkelingen.’

Betrokken

Beleid wordt in de meeste gevallen in de top van de organisatie besloten. Bij de Gemeente Reimerswaal denken ze daar anders over. Hier wordt de werkvloer nauw betrokken bij het mede-ontwikkelen van een nieuwe organisatiekoers. Een nieuw organisatiebeleid heeft altijd zijn impact op de manier van werken op de vloer. Om weerstand te minimaliseren en betrokkenheid te vergroten is een heldere communicatie noodzakelijk.

Door concrete situaties te visualiseren is het makkelijker om ergens een mening over te formuleren. Deze praatplaat wordt door de teammanager gebruikt om de dialoog aan te gaan met zijn team. Wat zien we hier gebeuren? Hoe reageren we hier op? Met als resultaat een aantal concrete onderlinge afspraken over de interne werkwijzen.

Dialoog

De praatplaat helpt teammanagers om de dialoog aan te gaan met het team. In deze praatplaat zijn zes thema’s verwerkt. Elke maand komt er een thema aan bod tijdens het teamoverleg. Gaandeweg creëer je samen een werkwijze waar iedereen achterstaat. Iedereen heeft immers zijn zegje kunnen doen.

In eerste instantie hadden we een ontwerp gemaakt waar tekst in verwerkt was. Hierdoor werd de gevisualiseerde situatie (te veel) uitgelegd. Samen met de opdrachtgevers is er besloten om de tekst weg te laten. Tekst staat een vrije dialoog in de weg. Zonder tekst laten we alle mogelijkheden open, en is iedereen vrij om zijn mening te geven.

Klanten waar we ook trots op zijn

Gemeente Reimerswaal  |  Gemeente Schouwen-Duiveland |  Citymarketing Terneuzen

Gemeente Terneuzen  |  Gemeente Goes  |  Gemeente Vlissingen

CZW Bureau  |  NV Economische Impuls Zeeland  |  Provincie Zeeland

Christen Unie Schouwen-Duiveland  |  Smart Delta Recources  |  Duurzaam bouwloket Zeeland

Regiovisie Beschermd Wonen