illustratie laten maken

Helder communiceren
over complexe onderwerpen

 

U hebt maanden, zo niet jaren aan uw (beleids)plan gewerkt. Het is een fantastisch stuk geworden waarin werkelijk alles wordt belicht. Maar dat is ook meteen het probleem: er staat zoveel in, dat het voor uw doelgroep misschien wat téveel of té complex is. Hoe maakt u het voor hen behapbaar, begrijpelijk en interessant? Hoe krijgt u ze mee in uw enthousiasme? Onze tip: maak het simpel, visualiseer!

 

Onlangs werden we door een opdrachtgever ingeschakeld om mee te denken in visuele communicatie rondom de Regiovisie. Het gaat hier om een omvangrijk plan dat van groot belang is voor goede zorg en een inclusieve samenleving in de hele provincie. Een plan dat alleen kan slagen als alle gemeenten hierin participeren.

 

Droge tekst

Onze opdrachtgever begreep dat hij een omvangrijk plan als dit niet als droge tekst over de schutting kon gooien bij de wethouders. Het krijgt dan wellicht niet de aandacht die het verdient doordat het niet uitnodigend is, niet voldoende ‘binnenkomt’ en op sommige punten misschien niet duidelijk is. Hoe dan wel? Met visuele communicatie!

 

Impact

Visuele communicatie trekt de aandacht en kan in slechts enkele minuten meer impact genereren dan een compleet boekwerk aan tekst. Zeker bij een onderwerp als dit, waarbij het om kwetsbare mensen in onze samenleving gaat. Als je over hun schrijnende verhalen leest, neem je er kennis van. Als je deze verhalen werkelijk te zien krijgt, komt het ‘binnen’.

 

Binnenkomen

We hebben in het geval van de Regiovisie verschillende middelen ingezet om het plan zo helder en de boodschap zo impactvol mogelijk te maken. Het plan hebben we meer gestroomlijnd en voorzien van illustraties. We maakten een praatplaat met daarin een heldere weergave van de problematiek en het doel. En we stelden een video samen. Een video die binnenkwam.

 

In één keer duidelijk

Voor de video interviewden we de mensen waar het in de Regiovisie om draait. Kwetsbare mensen die in het dagelijks leven met forse uitdagingen te maken hebben, ook rondom de zorg die ze zo hard nodig hebben. Juist hun verhalen maakten in één keer duidelijk waarom een gezamenlijke zorgaanpak en de verbetering daarvan zo belangrijk is.

 

Wat wilt u communiceren/bereiken?

Heeft u ook een complex plan dat alleen kans van slagen heeft als uw doelgroep hier enthousiast in meegaat? Een Regiovisie, een P&O-beleid, een Participatieplan voor statushouders of welk ander plan dan ook? Maak het visueel! dWZO denkt hierin graag met u mee.