Uitleganimatie en infographic

ADRZ

‘Uitleganimatie over het meerjarenbeleid en regiocommunicatie.’

Denkwerk

Enerzijds bestaat de campagne uit een animatie voor intern gebruik, hierin leggen we uit wat het nieuwe beleid is en wat het belang ervan is. Anderzijds bestaat de campagne uit een reeks infotorials in de regionale dagbladen met meer uitleg voor de patiënten en burgers. In de dagbladen wordt uitgebreid uitleg gegeven over verschillende specialisaties van het ADRZ, bijvoorbeeld: Hart en vaat, kwetsbare ouderen, acute zorg, oncologie en bewegingsapparaat.

Er moest meer genetwerkt worden tussen het ADRZ en de ketenpartners. Eigenlijk kun je zo’n netwerk zien in de breedste zin van het woord, netwerken met patiënten of met andere doktoren uit andere ziekenhuizen. Het bruggen bouwen is het kernonderwerp van het meerjarenbeleid.

Maakwerk

dWZO heeft in een reeks karakters een herkenbare illustratiestijl ontwikkeld. De karakters figureren in allerlei communicatiemiddelen zoals infographics, brochure en presentaties.

Je moet er vanuit gaan dat je in een animatie ook niet alles tot in detail kan vertellen, je moet het zien al een prikkel, een eerste aanzet tot een dialoog. Je geeft mensen een handvat om een dialoog te beginnen. Een animatie is een kick-off om tot een onderling gesprek te komen.