Visuele eenheid

Projectcommunicatie

, Visuele eenheid

Herkenbaarheid helpt

Uit onderzoek blijkt dat er binnen een organisatie vaak verschillende projecten lopen die eigenlijk onder dezelfde paraplu vallen. Medewerkers hebben het gevoel dat er continue iets aan het veranderen is. Ze ervaren hierdoor meer werkdruk. Ze missen context en visuele eenheid. Door een visuele herkenbare stijl te hanteren bij projectcommunicatie begrijpen ze beter hoe de projecten in elkaar grijpen en dat ze te samen hetzelfde doel dienen. Zo ondersteunt de visuele eenheid het draagvlak en betrokkenheid.

Omgevingscommunicatie

Bij projecten die worden uitgevoerd in de publieke ruimte is het heel belangrijk de omwonenden op tijd te betrekken. Hierdoor voelen mensen zich serieus genomen en wordt er tegelijk draagvlak gecreëerd.

 

De visuele herkenbaarheid voor dergelijke projecten is een must. Vanuit elke hoek is het duidelijk dat er door dezelfde afzender wordt gecommuniceerd.

, Visuele eenheid

Bekijk hier een paar voorbeelden

Meer weten?

Neem dan contact met ons op!

, Visuele eenheid