De toegevoegde waarde van communicatie

zorggroep Ter Weel

Zorggroep Ter Weel is een ondernemende organisatie die gericht is op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

De woonzorgcentra van Zorggroep Ter Weel zijn gevestigd in Goes, Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland en Yerseke.

 

 

De vraag: Interne communicatie

Om een financieel gezonde organisatie te blijven heeft Zorggroep Ter Weel vijf nieuwe producten ontwikkeld: actief, wonen, gemak, zorg, kennis. Het nieuwe beleid moet uitgelegd worden aan de medewerkers, maar ook aan de cliënten die de nieuwe producten afnemen.

 

De participatiewet dwingt zorginstellingen een brede maatschappelijke rol aan te nemen binnen de wijken, dorpen en buurten. Zorggroep Ter Weel heeft dWZO gevraagd een concept te ontwikkelen om het nieuwe beleid te presenteren aan de medewerkers.

Hoe is dWZO te werk gegaan?

Zorggroep Ter Weel met zijn wortels in de Zeeuwse klei. Zorggroep Ter Weel is doordrongen door zijn Zeeuwse karakter, ze zijn er voor de buurt en ze leggen graag verbindingen met ondernemers in de buurt. Veel ondernemers werken in de landbouw, bijvoorbeeld de fruitteelt. Veel clienten zijn vroeger ook boer geweest. Zo zijn we op het boerderijconcept terecht gekomen. Een boerenbedrijf is net een maatschappij in het klein. Je hebt er ook te maken met de markt en met het seizoen, je moet creatief zijn en aansluiten op de behoefte van de markt.

 

dWZO heeft een campagne bedacht met productlogo’s, een uitleganimatie en een reeks personeelsbijeenkomsten die aanhaken bij het concept.

Voor de productmarkt combinaties hebben we eerst vijf logo’s ontwikkeld die aansluiten bij de bestaande huisstijl. Daarnaast hebben we een animatie ontwikkeld die aansluit bij het boerderijconcept met de presentatie van de vijf producten.

 

En verder is er een reeks bijeenkomsten gehouden waarbij het personeel werd meegenomen op de boerenmarkt. De ontvangstruimte bij Zorggroep Ter Weel werd tijdens zo’n bijeenkomst volledig ingericht met kraampjes, balen stro en tractors.

 

De mensen werden ontvangen door een zingend boeren duo, waarna ze de animatie gingen bekijken. De animatie is in feite een introductie van het nieuwe beleid. Daarna werden de medewerkers in groepjes verdeeld en gingen ze een presentatie of workshop volgen bij een van de vijf opgestelde marktkraampjes. Elk kraampje vertegenwoordigde een van de vijf productmarkt combinaties.

 

De 5 producten van Zorggroep Ter Weel:

Ter Weel identiteitActief

Hierin leggen we uit over de gebouwen van Ter Weel, de invulling wordt namelijk anders gebruikt. De gebouwen krijgen een sociaal maatschappelijke functie. Gezellig een potje biljarten, een taart bakken of bewegen.

 

Ter Weel identiteitWonen

Bij Ter Weel kunnen senioren op verschillende manieren wonen, zelfstandig, in een kleine groep, of met een beetje hulp.

 

Ter Weel identiteitGemak

Ook al woon je niet bij Ter Weel, als je hulp kunt gebruiken als senior kun je een maaltijd aan huis krijgen of je was en je strijk kunnen gedaan worden.

 

Ter Weel identiteitZorg

Ter Weel bied 24 uur per dag zorg aan mensen die dat nodig hebben. De 3 sleutelwoorden daarvan zijn, belevingsgerichte zorg, gelijkwaardigheid, veiligheid en respect.

 

Ter Weel identiteitKennis

Ter Weel is een lerende organisatie. Misschien moet er bijgeschoold worden of van functie veranderd worden. Van de medewerkers verwacht Ter Weel eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit en het coachen van cliënten.

 

                        Het leuke van het boerderij concept is dat we gebruik konden maken van allerlei

                        spreekwoorden en gezegdes. Zo hebben we als pay-off gekozen voor:

                        Daar pluk jij ook de vruchten van.

 

De toegevoegde waarde van communicatie: gedragsverandering

Bij Zorggroep Ter Weel zijn we verder gegaan dan een animatie. We hebben hier gekozen voor een campagne achtige aanpak. Dit versterkt nog eens de boodschap, daarnaast is er gekozen dat de campagne onderdeel was van een mini-evenement. Door mensen iets te laten beleven komt de boodschap nog beter over. We gaan hier uit van het grondbeginsel: ‘vertel het me, en ik vergeet het. Laat het me zien, en ik onthoud het misschien. Laat het me beleven, en ik zal het begrijpen.’

 

‘Tell me and i’ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I’ll understand.'

- Confusius

 

De klant aan het woord

Wat is het resultaat geweest van de mini-campagne ‘Daar pluk jij ook de vruchten van’?

'Medewerkers van Zorggroep Ter Weel hebben tijdens vier bijeenkomsten in november 2015 kennis kunnen maken met de vijf product-marktcombinaties uit het nieuwe ondernemersplan van Ter Weel. Hierbij werd, evenals in de door dWZO ontwikkelde animatie, een analogie getrokken met het boerenbedrijf. In dit thema hebben de verantwoordelijke managers aan een marktkraam ‘hun’ product gepresenteerd aan de medewerkers en hen laten meedenken en meedoen in hun onderneming. Deze input is o.a. gebruikt bij de opzet van het activiteitenbureau (Ter Weel Actief) en het verder vormgeven van de medewerker 2.0 (Ter Weel Kennis).'

 

Zijn de vijf nieuwe producten tussen de oren van de medewerkers gekomen?

'De animatie en de middagen waren een eerste kennismaking met de product-marktcombinaties. Het ondernemersplan is vanaf 2016 uitgerold en neemt binnen Zorggroep Ter Weel een prominente plaats in. De verschillende ondernemingen zijn binnen de vijf product-marktcombinaties aan de slag gegaan en het is aan de ondernemers om hun product op de markt te zetten en bekend te maken bij het grote publiek. Hier ligt dus een mooie uitdaging!'

 

Is de doelstelling die Ter Weel voor ogen had gerealiseerd?

'Ja, met de animatie hebben we een mooie aftrap kunnen geven van het ondernemerschap binnen Zorggroep Ter Weel.'

 

 J.C. (Janneke) de Jonge-Wilting, MA | Communicatieadviseur | Zorggroep Ter Weel

 

Wil je ook waarde toevoegen aan je communicatie?

Stuur een bericht en maak contact!

 

Mijn naam is:
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Ik wil meer weten over:
Ik ben geen robot:*
Captcha