De toegevoegde waarde van communicatie

Viazorg

Actieplan arbeidsmarkt voor welzijnszorg in Zeeland

 

 

'Meer kwaliteit voor de professionals in de zorg, leidt automatisch voor meer kwaliteit voor de zorgvrager. Niemand is tegen meer kwaliteit.'

 

Kwaliteit

Viazorg heeft samen met Zeeuwse organisaties binnen het sociaal domein een plan ontwikkeld over de toekomst van de welzijnszorg in Zeeland. In opdracht van Viazorg heeft dWZO een infographic mogen vormgeven. De infographic is de visualisatie van het plan en wordt gebruikt als praatplaat tijdens presentaties.

 

Het plan heeft vier pijlers, maar de gemeenschappelijke deler van de pijlers is het creëeren van meer kwaliteit binnen de welzijnssector. Het plan is gericht op meer kwaliteit voor professionals op de werkvloer. Wat automatisch zal resulteren in meer kwaliteit voor de zorgvrager.
 

Interesse opwekken

Als jongeren beter zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van een baan binnen de welzijnssector, zullen ze meer interesse hebben voor dat soort banen. Betere informatie zorgt er meteen voor dat jongeren een goede keuze voor de toekomst kunnen maken. Hierdoor hebben de opleidingen minder risico tot vroegtijdige uitval.

Beter opleiden

Nieuwe opleidingen zullen beter aansluiten op de behoefte van de markt. Daarnaast moeten we beter luisteren naar de behoeften van de professionals op de werkvloer zodat deze mensen langer in de zorg willen blijven werken. Door betere opleidingen weten professionals beter wat ze in de praktijk te wachten staat.

Vertrek verminderen

Door bijvoorbeeld traineeships aan te bieden bij verschillende organisaties kan een afgestudeerde een beter keuze maken. Daarbij is het belangrijk om de werkdruk te verminderen, door bijvoorbeeld minder administratie.

 

Academici aantrekken

Om het tekort aan hoger opgeleide mensen tegen te gaan moet er meer kennis naar Zeeland worden gehaald. Zeeland bood geen aantrekkelijke mogelijkheden om te promoveren. Daarom gaan welzijnsorganisaties meer samenwerken om interessante promotie-plaatsen te creëeren voor academici.

Infographic met dWZO

De infographic wordt gelezen van buiten naar binnen. Buitenom staan de problemen en vraagstukken. Een jongere twijfelt, een professional zit niet goed in zijn vel door werkdruk, Zeeland is niet aantrekkelijk voor wetenschappers...

 

Naar binnen toe worden oplossingen geboden die alle leiden tot meer kwaliteit in de welzijnssector. Rechts staat een kolom met een korte samenvatting van het plan; Wat gaan we doen? Wie doen er aan mee? Wat is het resultaat?

 

Het is een echte infographic geworden om te gebruiken bij een presentatie. De infographic dient als geheugensteuntje voor beleidsmakers.

 

Beleid visualiseren

Ook beleidsmakers zien steeds vaker de meerwaarde van meer beeld om het tekstuele deel te ondersteunen. Het nieuwe beleid of plan moet immers ook 'verkocht worden' aan de achterban, de werkvloer en het publiek. Met visualisering van het beleid doorbreek je eentonigheid van de tekst, grijp je de aandacht en zal de boodschap beter landen bij de doelgroepen.

 

Met een praatplaat of infographic heb je zelf meer houvast om het verhaal te vertellen.

 

Neem gerust contact met ons op om eens vrijblijvend te sparren over de visualisatie van nieuw beleid binnen jouw organisatie.