De toegevoegde waarde van communicatie

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie met ca. 6100 woningen in bezit en beheer, verspreid over Midden-, Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen.

Nieuwe website: het is een proces!

In 2017 heeft Woongoed ZVL een nieuwe publiekswebsite gelanceerd. dWZO is gevraagd een strategisch plan te ontwikkelen zodat de website optimaal communiceerd met de doelgroepen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Woongoed heeft een enorme hoeveelheid informatie die op een logische manier gestructureerd moet worden. Na onderzoek bij Woongoed (communicatie, ICT, stichting huurdersbelangen), de bestaande huurders en potentiële huurders hebben we een afgewogen navigatie- en communicatiestructuur voorgesteld.

 

Aansluitend heeft dWZO het front-end design voor de website ontwikkeld en daarna een lanceringscampagne ter promotie van de nieuwe website.

Publieksversie jaarverslag

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft dWZO ingeschakeld voor het maken van een publieksversie van het jaarverslag. Wij hebben toen voorgesteld een online jaarverslag te ontwerpen.

De vormentaal die is gebruikt bij het jaarverslag is zo goed bevallen dat Woongoed er voor koos om meerdere communicatie uitingen te laten ontwikkelen.

Hieruit voort kwam de vraag om twee karakters te ontwikkelen om de kernwaarden nog beter tot uitdrukking te brengen bij het personeel.

De volgende middelen zijn ontwikkeld, het digitale jaarverslag, de karakters, postercampagne, bureaulegger, het lettertype.

De reden

Jaarverslag / publieksversie - De reden dat Woongoed Zeeuws Vlaanderen naar de Wilde Zeeuw kwam was tweeledig, de eerste reden was drukkosten besparen en de tweede reden was krachtig en kernachtig de zaken weergeven.

Postercampagne - Later ontstond de vraag om de kernwaarden vorm te geven. Als middel  voor interne communicatie naar het personeel.

De aanpak

Jaarverslag / publieksversie – Na een uitgebreide briefing heeft dWZO geadviseerd om gebruik te maken van illustraties en/of infographics. Omdat het voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zo belangrijk is om krachtig en kernachtig de zaken weer te geven. In een illustratie kun je een hele tekst samenvatten met een paar beelden.

 

‘Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’

 

We hebben speciaal voor deze aanpak gekozen omdat bestuurders en beleidsmedewerkers het vandaag de dag erg druk hebben en geen tijd hebben om een dik gedrukt jaarverslag te lezen.

Postercampagne – Hiervoor hebben we eerst een brainstormsessie georganiseerd. Uiteindelijk hebben we besloten dat alle managementteams apart een mindmap zouden maken over dezelfde kernwaarden. Er is toen gekozen voor de kernwaarde ‘samenwerken’.  Om deze boodschap intern te communiceren hebben we gekozen voor een postercampagne. Na zeven maal herhalen  zit een boodschap tussen de oren. Immers als je elke dag langst een poster loopt zit het zeker tussen de oren. Door deze aanpak ontstond er betrokkenheid bij de medewerkers.

Maar Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft het zelf ook nog heel goed aangepakt door er bijeenkomsten omheen te organiseren. Plus nog een dag waar het thema samenwerken centraal stond.

 

De middelen

Jaarverslag publieksversie

Een van de voorwaarden was dat we de huisstijl van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen terug zouden laten komen. De vormentaal kenmerkt zich door de scherpe lijnen. We hebben deze terug laten komen in de lijnvoering van de illustratie ondersteunend met transparante vlakken. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil namelijk transparant communiceren intern en extern. Daarnaast is gekozen voor grote quotes. Zo hebben we met woord en beeld een krachtig digitaal jaarverslag geproduceerd.

 

Het jaarverslag bevat verschillende onderwerpen die je door middel van de super gebruiksvriendelijke navigatie kunt bekijken. We hebben bewust gekozen voor vier knoppen om het kort en krachtig te houden. Daarnaast is gekozen voor de digibeten om een knop PDF toe te voegen zodat deze doelgroep toch het jaarverslag kan lezen en/of uitprinten.

 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen infographic

De karakters

Er is bewust gekozen voor karakters zodat ze een dialoog aan kunnen gaan. De karakters kunnen alle moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. We hebben voor de namen Sam en Wim gekozen. Er zit een kleine hint in, Sam van samenwerken en Wim van Woongoed.  Sam is het dikke karakter wat alles wel prima vind, Wim is het magere karakter en heeft overal een mening over. Zo ontstaat er een situatie of discussie.

Om de karakters en de eerste kernwaarden te communiceren hebben we besloten om een bijeenkomst te organiseren. Waar de directeur tekst en uitleg geeft. Om deze middag te introduceren hebben we een poster gemaakt met de twee nieuwe karakters. Echter we hebben de karakters niet volledig in beeld gebracht maar achter een gordijn. Daarbij kwam de tekst: ‘ontmoet 2 nieuwe collega’s en kom naar de personeelsbijeenkomst’. Deze poster sloeg in als een bom. Het management belde zelfs naar de directeur om te vragen waarom er twee nieuwe collega’s aangenomen waren terwijl er een personeelsstop was.

 

De karakters komen voort uit de vormentaal,  zo ontstond de illustratie stijl. Schuine losse lijnen over vlakken al dan niet transparant.

Interne campagne kernwaarden

Met de posters worden de kernwaarden intern gecommuniceerd. In het eerste jaar is gekozen om de kernwaarde ‘Samenwerken’ naar voren te brengen en het tweede jaar is er gekozen voor de kernwaarde ‘Klantgericht werken’. De onderwerpen zijn organisch naar voren gekomen door de mindmaps uit de management sessies. Daaruit hebben we de meest actuele onderwerpen gekozen. Die hebben we uitgebeeld op de posters.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen poster klantgericht

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen poster klantgericht

 

Wil je ook waarde toevoegen aan je communicatie?

Stuur een bericht en maak contact!

 

Mijn naam is:
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Ik wil meer weten over:
Ik ben geen robot:*
Captcha